Skip to main content
SIGEL. RUIMTE VOOR IDEEEN.
SIGEL. RUIMTE VOOR IDEEEN.

ISO-certificering DIN EN ISO 9001:2015

ISO-certificering DIN EN ISO 9001:2015

Voor SIGEL impliceert de certificering, volgens DIN EN ISO 9001, een essentieel onderdeel van de strategische oriëntatie op optimalisering van bedrijfsprocessen, met als doel beter in te kunnen spelen op de wensen van de klant.

EXCELLENT KWALITEITSMANAGEMENT – DAARVOOR STAAT SIGEL

De verificatie van een functionerend QMS door een onafhankelijke instantie was een logische stap om aan de buitenwereld een uniform begrip van kwaliteit te kunnen aantonen dat al jaren binnen de gehele organisatie wordt toegepast. Op deze manier komen we ook tegemoet aan de vraag van klanten naar transparante, gestructureerde en klantgerichte processen.

Bij het voldoen aan de eisen van de internationaal geldende norm wordt rekening gehouden met de meer mondiale markten en de daaruit voortvloeiende concurrentie. Het functionerende QMS maakt uitwisseling met leveranciers en klanten mogelijk op partnerschaps- en samenwerkingsniveau en bevordert zo de continue verbetering van producten, processen en diensten van de organisatie. Door in te zetten op efficiëntie en effectiviteit kan de vraag van de klant naar flexibiliteit, service en hoge leverbetrouwbaarheid nog beter worden ingevuld.

GOEDE REDENEN VOOR DE CERTIFICERING

KLANTGERICHTHEID

Herkennen klantbehoeften en markteisen

LEIDING

Kwaliteitsmanagement is een opgave voor het management

BETROKKENHEID VAN MENSEN

Bevordering van samenwerking via een doorleefd waardesysteem

VERBETERING

In de vorm van een continu verbeteringsproces

OP FEITEN GEBASEERDE BESLUITVORMING

Beoordeel processen en kwaliteitsdoelstellingen op effectiviteit

RELATIE MANAGEMENT

Vertrouwen als basis voor langdurige samenwerking op basis van partnerschap

DIN EN ISO 9001

Gestandaardiseerde kwaliteit: Door een kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren, gaan we voor constante procesoptimalisatie, omdat ons primaire doel is dat onze service aan de hoogste normen voldoet. Een verademing voor onze klanten – voor ons een uitdaging voor constante verbetering.

CERTIFICAAT
CERTIFICAAT