Skip to main content
SIGEL. RUIMTE VOOR IDEEEN.
SIGEL. RUIMTE VOOR IDEEEN.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam op de toekomst georiënteerd handelen maakt deel uit van de SIGEL-filosofie.  Wij leven deze claim na en vertrouwen op zakenpartners die identieke benaderingen nastreven.

DE SIGEL GEDRAGSCODE – COMPLIANCE-RICHTLIJNEN

Als internationaal familiebedrijf met een lange traditie geniet SIGEL een uitstekende reputatie bij het grote publiek, zakenpartners en medewerkers. Het behouden van deze reputatie heeft onze hoogste prioriteit. Daarom hechten wij ook veel waarde aan integriteit en hanteren wij hoge normen voor ethisch onberispelijk, wettig en regelconform handelen.

Als bedrijf en als werkgever zijn wij ons bewust van onze grote verantwoordelijkheid: naar de omgeving van onze locatie waar wij produceren, het milieu waarvan wij de ressources gebruiken, de klanten die wij elke dag willen overtuigen met onze prestaties en onze service, de vele partners die ons daarbij ondersteunen, uiteindelijk onze medewerkers, wier ideeën en drive ons succes mogelijk maken.

Intern meldpunt in overeenstemming met de wet bescherming klokkenluiders

Doel van de wet is de bescherming van klokkenluiders (zogenaamde Whistleblowers), die in de loop van hun beroepsactiviteit of al vooraf informatie hebben ontvangen over misstanden of overtredingen van de wet- en regelgeving en die dit anoniem en zonder angst voor represailles melden via een beveiligd kanaal.

SIGEL heeft het klokkenluiderssysteem van de fabrikant ortis software AG als intern meldpunt geïmplementeerd.

Als u SIGEL wilt steunen met uw bijdrage of door mogelijk wangedrag te melden, kunt u dat hier doen.

Naar het interne meldpunt →

DUURZAAM ONDERNEMEN STIMULEREN

Voor SIGEL betekent duurzaam beheer rekening houden met alle componenten van het duurzaamheidsprincipe tegelijkertijd en met dezelfde prioriteit bij alle zakelijke overwegingen. Wij willen bijdragen aan blijvende zekerheid van werk en inkomen door continue groei, economisch succes en toekomstgerichte bedrijfsvoering, gecombineerd met milieubewust gedrag.

PRODUCTEN UIT DUURZAME, UITSTEKEND BEHEERDE BOSSEN
Nachhaltigkeit FSC PEFC

PRODUCTEN UIT DUURZAME, UITSTEKEND BEHEERDE BOSSEN

SIGEL is FSC®- PEFC-gecertificeerd en gebruikt milieuvriendelijke materialen bij de productie van drukwerk. Het keurmerk van de Forest Stewardship Council kenmerkt producten uit milieuvriendelijk, sociaal verantwoordelijk en economisch levensvatbaar bosbeheer, dat een toekomst op lange termijn voor de grondstof hout garandeert. SIGEL implementeert ook de eisen van de PEFC-richtlijn op duurzame basis en handhaaft deze. Het keurmerk van het “Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes” kenmerkt producten die de eindgebruiker de zekerheid geven dat de gebruikte grondstoffen afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.

KLIMAATNEUTRAAL PRINTEN

Klimaatverandering staat centraal in onze samenleving. SIGEL neemt zijn verantwoordelijkheid serieus en compenseert de lage maar niettemin aanwezige CO₂-uitstoot die ontstaat tijdens het drukproces.  SIGEL zet zich duidelijk in voor klimaatbescherming.

KLIMAATNEUTRALE LOGISTIEK

SIGEL gebruikt het “Total Zero”-programma van DPD. Het garandeert aantoonbaar het CO₂-neutrale transport van alle pakketten. SIGEL neemt zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus: door broeikasgassen te verminderen, dragen wij actief bij aan de bescherming van het klimaat.

ZUINIG OMGAAN MET GRONDSTOFFEN

Het milieuvriendelijk gebruik van waardevolle ressources is essentieel bij SIGEL. Binnen het ecologische project Ökoprofit werkt SIGEL samen met de gemeente Donau-Ries en samenwerkende bedrijven om natuurlijke ressources te behouden en tegelijkertijd kostenvoordelen te behalen.

VERPLICHTING ETHISCH VERANTWOORD ONDERNEMEN

Als ondertekenaar van de erecode van de Duitse papier-, kantoorbenodigdheden- en schrijfwarenindustrie, zet SIGEL zich in voor eerlijk zakelijk gedrag en naleving van de concurrentiewetgeving.

ETHIEK IN ZAKEN
SIGEL bekroond met de prijs Ethiek in het bedrijfsleven 2006

ETHIEK IN ZAKEN

Ethiek in zaken betekent ecologisch duurzame economische activiteit, het efficiënt gebruik van ressources, het geven van zeggenschap aan werknemers en gelijke kansen. Onze ethische verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot samenwerking met leveranciers die eveneens veel belang hechten aan sociale normen. Daarom kregen wij in 2006 de prijs Ethics in Business.

SAMENWERKING MET GEVERIFIEERDE BEDRIJVEN

Voor Sigel is het sociaal akkoord doorslaggevend voor de samenwerking met leveranciers. Het verzekert dat ook zij produceren onder humanitaire en ecologisch verantwoorde omstandigheden.

DONATIES VOOR MENSEN IN NOOD

Het bedrijf en zijn medewerkers zetten zich in voor maatschappelijke vraagstukken. De opbrengsten van zelf-geïnitieerde oproepen tot donaties zijn onlangs gebruikt om tal van projecten over de hele wereld te ondersteunen, maar ook in de regio: de SOS-kinderdorpen, de Duitse beenmergdonordatabase en ook scholen, kleuterscholen en non-profitinstellingen in de regio nemen alle deel aan het maatschappelijke engagement van SIGEL en zijn medewerkers.

Lokales Bündnis für Familie Donau-Ries
SIGEL ist Bündnispartner der Initiative „Lokales Bündnis für Familie Donau-Ries“. Die Initiative hat zum Ziel, Familienfreundlichkeit im Landkreis als feste politische und gesellschaftliche Instanz zu manifestieren und so Familie und Beruf dauerhaft positiv zu beeinflussen.

Mit dem Lokalen Bündnis für Familie gehört der Landkreis Donau-Ries dem bundesweiten Netzwerk von inzwischen über 600 Kreisen, Städten und Gemeinden an, das engagiert und kreativ für mehr Familienfreundlichkeit sorgt. Unterstützung findet der Landkreis vom Servicebüro der Initiative Lokale Bündnisse für Familie, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2004 gestartet wurde.